Bindorffer Györgyi

Magyarországi kisebbségek népszámlálási adatai térképeken és táblázatokban

 

1. térkép: Magyarország népei a 18. században a betelepítések után

 

Magyarország népei a 18. században Forrás:  Barta János: A kétfejű sas hatalmában. Új képes történelem.Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1997, 82. oldal, http://mek.oszk.hu/01900/01902/html/index289.html

Nevesített kisebbségek: horvát, lengyel, német, román, rutén, szerb, szlovák, vend/szlovén.

Mai elismert kisebbségek közül hiányoznak: bolgárok, cigányok, görögök, örmények, ukránok.

 

2. térkép: Magyarország nemzetiségi térképe 1891-ben

 

Forrás: http://www.akm.externet.hu/km/terkep/adatok/mo1891n.htm

Kisebbségeink: Bolgár, német, horvát, román, rutén, szerb, tót – új kisebbség a bolgár.

Lekerülnek a listáról a lengyelek, és a vendek.

A szlovákokat tótokként jelölik.

Hiányoznak: cigányok, görögök, örmények, ukránok.

 

 

3. térkép: Az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségei a 20. század fordulóján

 

 

Forrás: http://lazarus.elte.hu/hun/maps/1910/nepek.gif

                Diószegi István: az Osztrák Magyar Monarchia, História 2000/9-10.

http://www.historia.hu/archivum/2000/000910dioszegi.htm

 

 

Össznépesség : 49.000.000 fő

Ebből a lakosság

23,4%-a   német,

19,6%-a   magyar,

57%-a     a többi között oszlott meg:

Ezek között:

Ma elismert kisebbségek: horvát, lengyel, román, rutén, szerb, szlovák, szlovén

A ma elismert kisebbségek közül nem szerepelnek: bolgárok, cigányok, görögök, örmények, ukránok (őket valószínűleg a ruténekhez sorolták)

Nem élnek a mai országterületen: bosnyákok, ladinók, olaszok[1]

 

 

 

1. Táblázat: Magyarország kisebbségeinek anyanyelvi megoszlása 1900-2001*

 

 

Év

Cigány

Német

Román

Szlovák

Horvát

Szerb

Szlovén

1900

5 662

604 751

26 975

192 227

68 161

24 254

7 922

1910

9 799

553 179

28 491

165 317

62 018

26 248

6 915

1920

6 989

550 062

23 695

141 877

58 931

17 132

6 087

1930

7 841

477 153

16 221

104 786

47 332

7 031

5 464

1941

18 640

475 491

14 142

75 877

37 885

5 442

4 816

1949

21 387

22 455

14 713

25 988

20 423

5 158

4 473

1960

25 633

50 765

15 787

30 690

33 014

4 583

 

1970

34 957

35 594

12 624

21 176

21 855

7 989

4 205

1980

27 915

31 231

10 141

16 054

20 484

3 426

3 142

1990

48 072

37 511

8 730

12 745

17 577

2 953

2 953

2001

48 438

33 774

8 482

11 817

14 326

3 388

3 180

Forrás: Vékás János, Statisztikai adatok az 1980-2002. évi népszámlálások összehasonlító elemzéséhez 241. o.

*1910-1920 adatai a mai országterületre vetítve; az adatok nem tartalmazzák az 1990 után taxált kisebbségeket

 

 

2. táblázat:  Magyarország kisebbségeinek nemzetiségi megoszlása 1941-2001*

 

Év

Cigány

Német

Román

Szlovák

Horvát

Szerb

Szlovén

1941

27 033

302 198

7 565

16 677

4 177

3629

2 058

1949

37 598

2 617

8 500

7 808

4 106

4 190

666

1960

56 121

8 640

12 326

14 340

14 710

3 888

-

1980

6 404

11 310

8 874

9 101

13 895

2 805

1731

1980**

-

65 594

8 416

16 054

27650

1990

142 683

30 824

10 740

10 459

13 570

2 905

1 930

2001

190 046

62 333

7 995

17 692

15 620

3 816

3 040

Forrás: Vékás János, Statisztikai adatok az 1980-2002. évi népszámlálások összehasonlító elemzéséhez. 240 o.

1970-ben nem kérdeztek rá a nemzetiségre

* adatok nem tartalmazzák az 1990 után taxált kisebbségeket

** tanácsi minősítés

 

 

 

 

3. táblázat: A hazai 13 kisebbség népszámlálási adatai 1990-2001

 

 

Forrás: Népszámlálás, 2001. IV. Nemzetiségi kötődés – A nemzeti, etnikai kisebbségek adatai. KSH. 3. o.

 

 

 

 

4. táblázat: A kisebbségek létszám szerinti sorrendje nemzetiség szerint a 2001. évi népszámlálás bevallásai alapján

 

 

Cigányok

190 046

Németek

62 233

Szlovákok

17 692

Horvátok

15 620

Románok

7 995

Ukránok

5 070

Szerbek

3 816

Szlovének

3 040

Lengyelek

2 962

Görögök

2 509

Bolgárok

1 358

Ruszinok

1 098

Örmények

620

Egyéb: – hivatalosan nem elismert kisebbséghez tartozók (pl. zsidók, kínaiak stb.)

16 081

 

 

 

 5. táblázat: Nemzetiségi hovatartozást megvallók létszáma állampolgársági ismérvek szerint a 2001. évi népszámláláson

 

 

Kisebbség

Összesen

Magyar állampolgár

Hontalan

Nem magyar állampolgár

együtt

ebből:

csak magyar

magyar és más

száma

aránya

Bolgár

1 358

834

692

142

 

524

38,59%

Cigány

189 984

189 701

189675

26

5

278

0,15%

Görög

2 509

2030

1775

255

 

479

19,09%

Horvát

15 597

14 884

14 777

107

2

711

4,56%

Lengyel

2 962

1 519

1252

267

 

1443

48,72%

Német

62 105

57 662

56 652

1 010

3

4 440

7,15%

Örmény

620

462

452

10

1

157

25,32%

Román

7 995

5 314

5082

232

 

2 681

33,53%

Ruszin

1 098

715

692

23

2

381

34,70%

Szerb

3 816

2 795

2723

72

1

1 020

26,73%

Szlovák

17 693

16 998

16 929

69

 

695

3,93%

Szlovén

3 025

2 955

2943

12

1

69

2,28%

Ukrán

5 070

3 358

3296

62

8

1 704

33,61%

Összesen:

313 832

299 227

296 940

2 287

23

14 582

4,65%

Forrás: Népszámlálás 2001. 18. Demográfiai adatok. KSH

 

6. táblázat: Anyanyelvi hovatartozást megvallók létszáma állampolgársági ismérvek szerint a 2001. évi népszámláláson

 

Kisebbség

Összesen

Magyar állampolgár

Hontalan

Nem magyar állampolgár

együtt

ebből:

csak magyar

magyar és más

száma

aránya

Bolgár

1 299

739

615

124

-

560

43,11%

Cigány

48 438

48 150

48137

13

5

283

0,58%

Görög

1 921

1459

1232

227

 

462

24,05%

Horvát

14 326

13 566

13 469

97

2

758

5,29%

Lengyel

2 580

1 117

840

277

 

1463

56,71%

Német

33 774

29 051

28 111

940

4

4 719

13,97%

Örmény

294

129

125

4

 

165

56,12%

Román

8 482

5 602

5383

219

1

2 879

33,94%

Ruszin

1 113

682

652

30

3

428

38,45%

Szerb

3 388

2 281

2205

76

1

1 106

32,64%

Szlovák

11 817

11 160

11 090

70

 

657

5,56%

Szlovén

3 180

3 116

3097

19

 

64

2,01%

Ukrán

4 885

3 183

3127

56

14

1 688

34,55%

Összesen:

135 497

120 235

118 083

2 152

30

15 232

11,24%

Forrás: Népszámlálás 2001. 18. Demográfiai adatok. KSH

 

 

7. táblázat: Kisebbségek 2001. népszámlálási adatainak összehasonlítása a kisebbségek saját becsült adataival és a 2006. évi önkormányzati választásokra regisztráltakkal

 

 

Kisebbségek

Nemzetiség

Regisztrált 2006

Becsült

Cigányok

190 046

106 379

400 000-600 000

Németek

62 233

 

200 000-220 000

Szlovákok

17 692

2 451

100 000-110 000

Horvátok

15 620

11 090

80 000-90 000

Románok

7 995

3 060

25 000

Lengyelek

2 962

45 980

10 000

Szerbek

3 816

2 363

5 000-10 000

Szlovének

3 040

4 404

5 000

Bolgárok

1 358

2 741

3 000-3 500

Görögök

2 509

2 144

4 000-4 500

Örmények

620

15 077

3 500-10 000

Ukránok

5 070

993

2 000

Ruszinok

1 098

1 085

6 000

Összesen:

306 826

199 877

835 000 - 1 083 955

 [1] 1995-ben és 2008-ban is próbálták kisebbségként elismertetni magukat, de kezdeményezésüket nem támogatták