A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK

ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSA

1051 Budapest, Nádor utca 22.

Telefon: 475-7149

 

                                                                                              Ügyszám: 4258 /2007.

                                                                                                                               Ügyintéző: Némedi Erika

 

 

Az országos kisebbségi önkormányzatok elnökeinek állásfoglalása a kisebbségi önkormányzatok finanszírozásával, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok működésével összefüggő egyes kérdésekről

 

 

 

A Kerekasztal kinyilvánította, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok nem kívánnak központi költségvetési szervként megjelenni és működni az államháztartás központi szintjén.

 

Egyetértettek abban, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok hivatalának felállításához, folyamatos működtetésével és fenntartásával összefüggő rendszeresen felmerülő többletköltségek finanszírozásához normatív működési célú többlettámogatás szükséges. Ennek keretszámát ki kell dolgozni. A hivatal fenntartással összefüggésben azt is megfogalmazták, hogy ahhoz segítséget lényegében nem kaptak, finanszírozásuk jelenleg is az évekkel korábbi szinten áll, annak ellenére, hogy némely országos kisebbségi önkormányzat létszáma az elmúlt időszakhoz képest is nőtt.

 

A Kerekasztal kisebbségi vezetői felhívták a figyelmet az anyanyelvi szakemberek hiányára, tekintettel arra, hogy az országos kisebbségi önkormányzatok a munka során saját anyanyelvüket használják. Ez azért jelent problémát, mert az országos kisebbségi önkormányzatok a feladataik ellátása során anyanyelvüket használják. Emiatt utasították el azt a javaslatot is, hogy több, kisebb költségvetéssel rendelkező országos kisebbségi önkormányzat társulásban tartson fent hivatalt. Egységes az álláspontjuk abban, hogy a közös hivatal a nyelvi asszimilációt erősítené. Legfeljebb azt tudják elfogadni, hogy könyvvizsgálót és a belső ellenőrt több önkormányzat közösen alkalmazza, szükségesnek tartják azonban, hogy minden hivatal önálló hivatalvezetővel és a gazdasági vezetővel rendelkezzen.

 

A területi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi kiegészítő támogatásával összefüggésben a Kerekasztal elfogadta a kisebbségi ombudsman javaslatát: a feladatalapú normatív finanszírozás kialakításának szükségességét a területi kisebbségi önkormányzatok finanszírozásánál is.

 

A Kerekasztal a települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú finanszírozásának tervezett 70-30%-os megosztását elutasítja, ezt forráselvonásként értékeli. A kidolgozás alatt álló rendeleti szabályozással szemben alapvető követelménynek tekinti, hogy a feladatalapú finanszírozást a jelenlegi támogatáson felül állapítsa meg.

 

 

 

Budapest, 2007. szeptember 13.                    

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

Dr. Kállai Ernő