A NEK-5157/2009 számú panaszügy

Cigány lakosság kiszolgáltatottságával kapcsolatos panasz

 

                                                                       

                                                                                              

 

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

 

Egy cigány kisebbségi önkormányzat elnöke elkeseredését fejezi ki a településen és az országban kialakult ellenséges közhangulat miatt.

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

 

Egy városi kisebbségi önkormányzat elnöke azzal a kérdéssel fordult hozzánk, hogy a település cigány lakossága az ellenséges közhangulat elleni tiltakozásul viseljen-e nagy C-betűt, utalva ezzel a holokauszt borzalmaira. (A településen sajtóhírek szerint igen ellenséges volt a közhangulat, és a helyi cigány lakosság és a rendőrség között is igen feszült volt a viszony.) A panaszost levélben tájékoztattuk állásfoglalásunkról.

 

 

Megállapítások, intézkedések:

 

A válaszlevélben jeleztük: megértjük a panaszos elkeseredését és szkepticizmusát. Mindazonáltal mégsem lenne szerencsés döntés a C-betű viselése, hiszen ezáltal csak az üldözöttség, a kirekesztettség tudata erősödne a helyi lakosokban.  Felhívtuk a figyelmét arra, hogy kisebbségi elnökként, a helyi cigány kisebbség képviselőjeként kiemelt szerepe, tetteinek, szavainak fokozott súlya van. Fontos közvetítő funkciója is lehet, hiszen konkrét diszkriminációs ügyben segítségére lehet a panaszosnak a megfelelő jogérvényesítésben azzal, hogy az érintett szervekhez irányítja az érintettet.