A NEK-4839/2009. számú panaszügy

Az interneten terjedő gyűlöletbeszéddel kapcsolatban

                                                                       

                                                                                             

 

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

 

A panasz tárgya: interneten terjedő gyűlöletbeszéd – egy konkrét honlappal szembeni panasz

 

Érintett kisebbség: cigány

 

 

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

 

A beadványt tevő felhívta figyelmünket egy internetes oldalra, ahol olyan megállapításokkal találkozott, amelyeket kirekesztőnek, rasszistának ítélt.

 

Az érintett honlapot megtekintettük, tanulmányoztuk és osztottuk a panaszos véleményét, mely szerint az ott található tartalmak közül több is kifejezetten rasszista, kirekesztő és demagóg, megítélésünk szerint azonban ezek a kijelentések bűncselekmény gyanúját nem vetették fel.

 

Megállapítások, intézkedések:

 

Tájékoztattuk a panaszost arról, hogy az általa jelzetthez hasonló kirekesztő megnyilvánulásokkal szinte napi gyakorisággal szembesülünk munkánk során. A hatályos jogszabályok, illetve a jogalkalmazás napjainkra kialakult keretei nem adnak megfelelő megoldást ezekre a jelenségekre. Magyarországon a gyűlöletbeszéd elleni fellépés eszközei jelenleg a személyiségvédelmi eszközökből, valamint a közrend elleni bűncselekmények körében a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (továbbiakban: Btk.) 269.§ - ban szabályozott közösség elleni izgatás bűncselekményéből állnak. Személyiségvédelmi eszközök alkalmazására csak konkrét, nevesített személy becsmérlése esetén kerülhet sor a hatályos jogszabályokon alapuló bírói gyakorlat szerint.