A NEK-2109/2009. számú panaszügy

Az interneten terjedő gyűlöletbeszéddel kapcsolatban

                                                                       

                                                                                             

 

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

 

A panasz tárgya: interneten terjedő gyűlöletbeszéd, egy konkrét honlappal szembeni panasz

 

Érintett kisebbség: cigány

 

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

 

A beadványt tevő felhívta figyelmünket egy  internetes oldalra, ahol olyan megállapításokkal találkozott, amelyeket kirekesztőnek, rasszistának ítélt. A honlap áttekintése során tapasztaltuk, hogy az több rasszista, demagóg és gyalázkodó – például a holocaust tényét tagadó – írást is tartalmaz. „A fehér faji ellenállás kézikönyve” szócikk alatt ezen túlmenően azonban zsidók, „színes bőrűek” és más személyek csoportjai kiirtására buzdító- felszólító, gyűlöletre uszító tartalmakat is találtunk. Ezek álláspontunk szerint kimerítették a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.) 269. § b) pontjában szabályozott közösség elleni izgatás bűncselekménye tényállását.

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Megállapítások, intézkedések:

 

A fentiek alapján az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 24. §- ában írt kötelezettségnek eleget téve a Btk. 269. § b) pontjában szabályozott közösség elleni izgatás bűncselekményének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk.

A feljelentés alapján az ügyészség nyomozást rendelt el.

A nyomozást 2009 augusztusában – mivel az elkövető kiléte a nyomozás során nem volt megállapítható ­– megszüntették.

A megszüntető határozat ellen panasszal éltünk, amelyben azt kifogásoltuk, hogy a nyomozás során nem folytatták le teljes körűen az elkövető felderítése érdekében szükséges eljárási cselekményeket. A panaszt az ügyészség elutasította arra hivatkozva, hogy az elkövető kiléte továbbra sem megállapítható.