A NEK-4246/2009 számú panaszügy

Állami támogatással kapcsolatos panasz

                                              

                                                                                             

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

A kisebbségi önkormányzatoknak járó állami támogatáshoz való hozzáférés.

 

Az érintett kisebbség német.

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

A panaszt benyújtó országos kisebbségi önkormányzat állásfoglalást kért a német kisebbségi önkormányzatokat illető feladatalapú támogatással kapcsolatosan.

 

Elmondása szerint bizonyos települési önkormányzatok számláját inkasszóval terhelték meg, és ekkor a német kisebbségi önkormányzatoknak járó, azonban a Magyar Államkincstár által a települési önkormányzat számlájára utalt pénzösszegeket is leemelték.

 

Véleménye szerint a települési önkormányzatok a konkrét esetekben mindent megtettek annak érdekében, hogy a kisebbségi önkormányzatokat illető állami támogatást így is továbbítsák, azonban az esetek rámutatnak a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodását szabályozó jogszabályok hiányosságaira.

 

Megállapítások, intézkedések:

A panaszost tájékoztattuk arról, hogy felülvizsgálatra szorul az a szabályozás, amely szerint a kisebbségi önkormányzatoknak járó állami támogatást a települési önkormányzatok bankszámlájára utalja a Magyar Államkincstár. Ennek következtében a kisebbségi önkormányzatok lényegében függő viszonyba kerülnek a települési önkormányzatoktól, hiszen az önálló pénzügyi gazdálkodásuk alapjával, saját számlával sem rendelkeznek.

 

Véleményünk szerint azonban a települési önkormányzatok felelőssége is felmerült az ismertetett esetekben, hiszen mind a fizetési meghagyás kibocsátása iránti nem peres, mind a peres eljárásokban lehetőségük nyílt volna az ellentmondásra. A per tárgyától függetlenül a települési önkormányzatoknak ilyen esetekben kötelességük kitérni a rendelkezésükre álló pénzforrás azon meghatározott részére, amely a kisebbségi önkormányzatokat illeti, ezért nem vonható végrehajtás alá. Tény ugyanakkor, hogy ez csak tájékoztatás, amit a jogosult figyelembe vehet a végrehajtás során, de nem kötelezi, és alapvetően nem akadályozza meg az inkasszót.

 

Felhívtuk a panaszos figyelmét továbbá a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben szabályozott ún. igényper lehetőségére és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 79/C. §- a is, amely a pénzügyi intézménynél több számlatulajdonos tulajdonában álló számlán kezelt pénzösszeg esetén kiemeli, hogy a végrehajtó a számla megterheléséről – a pénzügyi intézmény által közölt értesítési cím alapján – köteles haladéktalanul értesíteni a nem adós számlatulajdonost, aki a végrehajtást kérő ellen az igényperre vonatkozó szabályok szerint pert indíthat.

 

A panaszost tájékoztattuk arról, hogy ebben a helyzetben a legmegfelelőbb megoldás a teljesen különálló számlakezelés lenne.