A NEK-3184/2009 számú panaszügy

Kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatos panasz

                                              

                                                                                             

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

A kisebbségi önkormányzat alelnökének megválasztásával kapcsolatos állásfoglalás.

 

Az érintett kisebbség roma.

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

 

A kisebbségi önkormányzat elnöke állásfoglalásomat kérte arról, hogy a kisebbségi önkormányzat az elnökhelyettesi pozíció mellett hozhat-e határozatot az alelnök kinevezéséről vagy megválasztásáról.

 

Megállapítások, intézkedések:

 

A kérésnek megfelelően a kisebbségi önkormányzat elnökét tájékoztattuk arról, hogy álláspontunk szerint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 30/N. §-a alapján a kisebbségi önkormányzat testülete a tagjai közül kizárólag társadalmi megbízatású elnököt, valamint az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választhat. Tehát a jogszabály pontosan rögzíti és nevesíti a tisztségeket, továbbá a 60/K. § (1) bekezdésének b) pontjában meg is erősíti, hogy az Országgyűlés törvényben szabályozza a kisebbségi önkormányzati képviselők jogállását, megválasztásuk rendjét, jogait és kötelezettségeit. A fentiek alapján véleményünk szerint a törvénytől nem lehet eltérni, illetőleg nem bővíthető a meghatározott tisztségek köre. Ezt az értelmezést támasztja alá a Nektv. 35 § (5) bekezdése is, amely az országos kisebbségi önkormányzatok esetében kifejezetten rendelkezik arról, hogy „Az alakuló ülésen az országos önkormányzat a testületének tagjai közül megválasztja az országos önkormányzat elnökét, elnökhelyetteseit.”

 

A rendelkezésnek rendkívüli jelentősége van a kisebbségi önkormányzatok működése szempontjából, hiszen a települési kisebbségi önkormányzati testület képviselőinek létszáma 5 fő és ugyanaz a kisebbség a településen csak egy települési kisebbségi önkormányzatot hozhat létre. Viszont a Nektv. 30/M. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a kisebbségi önkormányzat bizottságának elnökét és tagjai közül legalább 2 tagot a települési kisebbségi önkormányzati képviselők közül kell választani. A települési kisebbségi önkormányzat elnöke és elnökhelyettese pedig nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja. A bizottság tagjainak száma legalább 3 fő.

 

Összegezve, tehát ha a kisebbségi önkormányzat több elnökhelyettest választhatna, ez esetben nem volna lehetőség bizottságot létrehozni. Annak ugyanakkor nincs jogi akadálya, hogy a kisebbségi önkormányzat „alelnökévé” megválasztani kívánt képviselő egy testületi határozattal létrehozott bizottság elnöke legyen, és így többlet jogosultságokkal vegyen részt a képviseleti munkában.