A NEK-346/2010. számú panaszügy

Büntetés-végrehajtással kapcsolatos panasz

                                                                       

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

A panasz büntetés-végrehajtási intézetben való elhelyezéssel kapcsolatos.

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

A panaszos abban kérte segítségünket, hogy segítsük elő – mozgáskorlátozott állapotára figyelemmel – egy büntetés-végrehajtási intézetben történt elhelyezésének megváltoztatását. Az ügyben megkerestük a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, mert úgy értékeltük, hogy felmerült az emberi méltósággal, az egyenlő bánásmóddal, illetve a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz való joggal összefüggő alkotmányos visszásság gyanúja.

Megállapítások, intézkedések:

A válaszlevél szerint az országos parancsnok belső vizsgálatot rendelt el a panasz ügyében. Ennek adataiból egyértelműen az tűnt ki, hogy a panaszos a befogadása óta rendszeres orvosi ellenőrzés alatt állt, számos alkalommal részesült mozgásszervi panaszait érintő szakellátásban. Az a tény is megállapítható volt, hogy eddigi átszállítási kérelmeit a bv. parancsnokság teljesítette, miközben büntetőeljárás volt ellene folyamatban.

Szabadságvesztését a saját kérelme alapján tölti az említett büntetés-végrehajtási intézetben, ahol betegszobán tartózkodik, rendszeres orvosi ellenőrzés mellett. A parancsnoki levél szerint, hogy amennyiben a panaszos állapota a tartós ápolást igényli, nem kerülhet „normális” börtönkörülmények közé, és újabb átszállítási kérelmét az ügy összes körülményeinek alapos vizsgálata alapján fogják elbírálni.

Az ügyben tehát az emberi méltósággal, illetve az egyenlő bánásmóddal összefüggő visszásság nem volt megállapítható meg.