A NEK–328/2010. számú panaszügy

szociális ügy

 

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség:

Villamos energia túlszámlázás, az érintett kisebbség nem derült ki.

 

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

2007. decemberében, amikor a család beköltözött a lakásba, villanybojler üzemeltetéséhez az E.ON villanyórát szerelt fel. 2009. július 21-én a szolgáltató arról értesítette a panaszost, hogy 178.287 Ft áramdíj hátraléka van. Ezt követően augusztus 1-jén 252.850 Ft összegről küldtek csekket, melyen a fizetési határidő augusztus 4. volt.

A jelentős összeg miatt a panaszos méltányossági kérelemmel fordult az E.ON ügyfélszolgálati irodájához. A szolgáltató arról tájékoztatta az ügyfelet, hogy a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényben foglaltak szerinti védett fogyasztói körbe kerülve lehetőség lesz a részletfizetés biztosítására. A megállapodás értelmében hat havi teljes összegre részletfizetést engedélyeztek a családnak.

A család egy főre eső havi jövedelme 19.716 Ft. A hátralék havi törlesztő részlete 32.836 Ft, és az előző évi fogyasztás alapján megállapított havi átalány 19.044 Ft. Ez összesen 51.879 Ft havonta, ami a család jövedelmére tekintettel irreálisnak tűnik.

A község körjegyzője fordult hivatalunkhoz, véleménye szerint méltánytalan volt a közszolgáltató eljárása, mert az éjszakai áramfogyasztó mérőóra felszerelését követő mulasztás következtében felgyűlt hátralék egyértelműen az E.ON-nak róható fel. Ezen túlmenően, két éven keresztül figyelmen kívül hagyták, hogy kétféle fogyasztás van a lakásban, illetve a jelenleg megállapított havi átalány összegébe az előző két évben felhalmozódott összeg is beszámításra került.

Az ügyfél jóhiszeműen fizette a számlákat és a jelenleg alkalmazott, szinte áttekinthetetlenül bonyolult számlázásban nem vette észre a cégnek felróható hibákat.

Az üggyel kapcsolatban a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordultunk, melynek illetékes területi szerve eljárást folytatott az ügyben.

 

 

Megállapítások, intézkedések:

A Hatóság határozattal döntött az ügyben, melynek rendelkező részében foglaltak szerint a hatóság a kérelemre indult eljárásban 600.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-t, melyet egyúttal arra is kötelezett, hogy az ügyben érintett fogyasztási helyre vonatkozó számlakövetelését, valamint a részszámlákat a napi átlagfogyasztásnak megfelelő mennyiség figyelembevételével módosítsa.