A NEK-318/2010. számú panaszügy

Hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos panasz

                                                                       

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

 

 

Egy áruház biztonsági őreinek diszkriminatív magatartásával kapcsolatos panasz, a cigány kisebbség érintett az ügyben.

 

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

 

 

A panaszos beadványában egy áruházi biztonsági szolgálat munkatársainak magatartását kifogásolta. Leírása szerint az áruházba a cigány származású lakosok féltek bemenni vásárolni, mert folyamatosan zaklatták őket a biztonsági őrök. Tekintettel arra, hogy a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának hatásköre csak a hatóságok, közszolgáltatók által elkövetett jogsértésekre terjed ki, a jelzett problémát – mivel az egy magáncég alkalmazottaival volt kapcsolatos – nem állt módunkban közvetlenül vizsgálni. Így az ügyben a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnökéhez fordultunk, és arra kértük, vizsgálja meg az adott áruházban kialakult helyzetet, és tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben ne érje jogsérelem a vásárlókat származásuk miatt.  

 

Az elnök megkeresésünk alapján vizsgálatra kérte fel a Kamara illetékes megyei szervezetének etikai bizottságát. A részünkre nyújtott tájékoztatás szerint a vizsgálóbiztosi jelentés értelmében etikai vétség, jogsértés nem volt megállapítható az ügyben. A vizsgálóbiztos beszélt az áruház biztonsági osztályvezetőjével, meghallgatta az áruházban szolgálatot teljesítő biztonsági őröket valamint a helyi cigány kisebbségi önkormányzat vezetőjét. Mindannyian egybehangzóan állították: való igaz, hogy az áruházban megszaporodtak a lopások, így az őrök fokozottan figyelték a vásárlókat, azonban nem követték, illetve zaklatták őket. Hangsúlyozták, hogy nem csak a cigány származású vásárlókat figyelték fokozottan az őrök. A cigány kisebbségi önkormányzat elnöke és a biztonsági osztályvezető egyaránt jelezték: kapcsolatban állnak egymással, és igyekeznek együttműködni a problémák elkerülése érdekében. A fentiek alapján a vizsgálóbiztos megállapította: az áruház biztonsági őrei nem folytattak megkülönböztető, zaklató jellegű magatartást.

 

 

Megállapítások, intézkedések:

 

 

A kisebbségi ombudsmannak biztosított alkotmányos hatáskörből adódóan a vizsgálati jelentés megállapításait nem vitathattuk, így az ügyet a panaszosnak a fentiekről nyújtott tájékoztatással lezártuk. Felhívtuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy amennyiben a jelentés megállapításait nem tarja elfogadhatónak, lehetősége van az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulni ügyében.