A NEK-280/2010. számú panaszügy

Büntetés-végrehajtással kapcsolatos panasz

                                                                       

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

A panasz büntetés-végrehajtási intézetben történt halálesettel kapcsolatos.

A panaszos roma származású.

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

A panaszos édesanyja ügyében fordult hozzánk, aki 2009 februárjában egy büntetés-végrehajtási intézetben hunyt el. A panaszos és édesanyja 2008 júniusában került előzetes letartóztatásba a börtönbe, ahol 2009. február 21-én éjjel rosszul lett és elhalálozott. A panaszos levelében azt kifogásolta, hogy a súlyosan beteg asszony hiába kérte, nem az egészségügyi szobán volt elhelyezve, hanem zárkában, ahol nem volt biztosítva a megfelelő ellátás és ápolás, és nem kapta meg a szükséges gyógyszereit. Zárkatársai szerint amikor rosszul lett és leállt a légzése, a helyszínre érkező ápoló az újraélesztési kísérlet során nem volt hajlandó szájon át lélegeztetni, csak szívmasszázst alkalmazott. Mire a mentők kiérkeztek, a panaszos édesanyja elhalálozott. A panaszos szerint ezek a körülmények összefüggésben álltak édesanyja cigány származásával.

Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjéhez, majd a megyei katonai ügyészség vezetőjéhez és a Katonai Főügyészhez fordultunk.

Megállapítások, intézkedések:

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetője vizsgálata során megállapította, hogy a panaszos édesanyjának súlyos, krónikus szív- és érrendszeri betegségei ellenére nem volt indokolt a betegszobán való elhelyezése, a dokumentáció szerint állapotát az intézet egészségügyi szolgálata folyamatosan, gondosan ellenőrizte. A panaszos édesanyjának rosszullétét a felügyelő jelezte az ápolónak, aki a helyszínre érkezésekor észlelte a légzésleállást, ezért azonnal szabályos befúvásos lélegeztetést alkalmazott. A hívására kiérkező mentőorvos már csak a halál beálltát tudta megállapítani. A panaszos édesanyjának egészségügyi ellátásában és elhelyezésében mulasztás gyanúja nem merült fel. Az eset körülményeinek pontosabb megismerése érdekében a városi katonai ügyészség vezetőjéhez fordultunk. A válasz szerint a katonai ügyészség a Btk. 171. § (1) bekezdésébe ütköző, a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított nyomozást az ügyben, azonban az eljárást bűncselekmény hiánya miatt megszüntette. A határozat indokolásában az szerepel, hogy a panaszos azon állítását, hogy édesanyja egészségügyi szobára kívánt volna kerülni, a zárkatársak és az egyik nevelő állításán kívül más bizonyíték nem támasztja alá. A panaszos édesanyjának egyébként kérelmi lapon kellett volna jelezni, hogy kéri az egészségügyi szobán való elhelyezését, azonban ezt nem tette meg. A beszerzett adatok szerint a panaszos édesanyja többféle gyógyszert szedett, amelyek közül egy-egy gyógyszert néha nem kapott meg, azonban a feltétlenül szükséges gyógyszereket pótlólag biztosították. A panaszos édesanyjának halálakor a helyszínre érkező ápoló az újraélesztést a mellkas nyomogatásával megkezdte, és mire azt levegő befújásával folytathatta volna, a mentők kiérkeztek a helyszínre. Az indokolás azt is tartalmazza, hogy az ún. komplex újraélesztés fázisai nincsenek pontosan meghatározva, de annak alkalmazása során inkább a szívmasszázst tartják fontosabbnak, mert a keringés fenntartásával az oxigénellátás biztosítható. Az elhunyt halála természetes úton, szívelégtelenség miatt következett be.  Információink szerint a határozat ellen a panaszos jogi képviselője fellebbezést nyújtott be. Ezzel kapcsolatban megkerestük a Katonai Főügyészt, hogy tájékoztasson a jogorvoslati kérelem elbírálásáról. A Katonai Főügyész arról tájékoztatott, hogy az említett határozatot megvizsgálta, és az ügy egyes körülményeinek tisztázása érdekében további nyomozást tartott szükségesnek, ezért a városi katonai ügyészséget – határozatának hatályon kívül helyezése mellett – a nyomozás folytatására utasította. Az újabb nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése, ezért azt a városi katonai ügyészség megszüntette. A nyomozás megszüntetéséről rendelkező határozat ellen bejelentett panaszokat a Katonai Főügyészség elutasította.

A panaszost tájékoztattuk arról, hogy hogyan fordulhat az Emberi Jogok Európai Bíróságához.