A NEK-234/2010. számú panaszügy

Lakhatási helyzettel kapcsolatos panasz

                                                                       

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

Önkormányzati bárlakás igénylésével és kiutalásával kapcsolatos probléma.

a panaszos és családja roma származásúak.

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

A panaszos és családja egy Budapesthez közeli településen éltek, de állandó lakcímük az egyik fővárosi kerületben volt. A házaspár négy gyermeke közül hárman kiskorúak, ketten tartós betegek. A beadványozó által bérelt ingatlan rossz műszaki állapotban volt, és minden igyekezete ellenére sem felelt meg az egészséges életkörülmények feltételeinek. Hosszabb ideje fennálló lakásproblémái megoldására 2000 áprilisában önkormányzati bérlakás iránti kérelmet nyújtott be a kerületi önkormányzathoz, ekkor az ügyintéző a türelmét kérte, tekintettel arra, hogy az elbírálás hosszú időt vesz igénybe. Kérelme helyzetéről 2007 végén érdeklődött először, ekkor azt a tájékoztatást kapta, hogy 2008 elején kiutalják neki a kért lakást. 2008 márciusában ismét felkereste a hivatalt, ahol arról informálták, hogy az illetékes bizottság még nem engedélyezte a 2000-es lakásigénylések tárgysorozatba vételét. Az igénylés beadása óta tíz év telt el, de egyszer sem kapott teljes körű tájékoztatást az eljárás részleteiről, befejezésének hozzávetőleges idejéről, esetleges várható eredményről. Ez álláspontja szerint roma származásának tudható be.

 

Az eset kapcsán egymás után többször is megkerestük a kerület polgármesterét.

 

Megállapítások, intézkedések:

A kerület vezetője az önkormányzat anyagi nehézségeivel indokolta az eljárás lassúságát. A szűkös bérlakás-állomány kiadásáról a Vagyonkezelő Bizottság dönt, évente legfeljebb húsz esetben, olyan szociálisan rászorult kérelmezők részére, akik legalább öt éve lakáskérelemmel rendelkeznek. A vizsgálat időpontjában összesen 1.100 kérelem várt még elbírálásra az önkormányzatnál. A megkeresett álláspontja szerint jogellenesség a tíz éve folyó eljárás kapcsán nem történt, más módon pedig nem tudott a család segítségére lenni, így a vizsgálat megszüntetését kérte. Válaszlevelünkben felhívtuk a polgármester figyelmét egy olyan – általa nem említett – lehetőségre, amely megoldást jelenthetett a család problémáira. A vonatkozó rendeleteket áttekintve felfigyeltünk arra, hogy a polgármesternek évente 15 esetben van lehetősége méltányosság keretében lakást juttatni a rászorulóknak. A válasz szerint elméletileg nem kizárt a méltányosság gyakorlása, de itt is problémát jelent a kérelmezők száma, évente 100, súlyos helyzetben lévő család keresi meg a polgármestert, vagyis a kérelmek túlnyomó többségét el kell utasítania.

 

Ahogy azt a kerületvezető elismerte, a lakáshoz jutáshoz, valamint a lakásigényléshez kapcsolódó ügyfél-tájékoztatás nem egységes, és gyakran félreértésekre adhat okot. A dokumentumokat áttekintve, valamint az adott önkormányzatot érintő korábbi panaszügyek tapasztalatai alapján megállapítottuk, hogy az eljárás sértheti a jogbiztonság elvét. Erre felhívtuk a polgármester figyelmét, és a probléma áttekintésére, valamint a megfelelő lépések megtételére kértük fel. Az önkormányzat kérésünknek megfelelően elkészített egy tájékoztatót, amelyet 2010 júliusa óta minden kérelmet benyújtónak és az érdeklődőnek átadnak. Tekintettel arra, hogy konkrét jogsértés nem történt az ügyben, a panaszos helyzetét csak közvetve tudtuk segíteni, kérésünkre a polgármester felvette a panaszost és családját a méltányossági lakáskiutalásra váró személyek listájára, és ígéretet tett helyzetük megvizsgálására, illetve a családsegítő szolgálat bevonására.