A NEK–188/2010. számú panaszügy

gyermekvédelmi ügy

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség:

Gyermekek átmeneti nevelésbe vételével kapcsolatos panaszügy, a beadványozó cigány származású.

 

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

A panaszos gyermekei átmeneti nevelésbe vétele miatt fordult hozzánk. Véleménye szerint azért emelték ki gyermekeit a családjukból, mert vitába keveredett a település jegyzőjével gyermeke oktatásával kapcsolatban. Speciális iskolába kellett volna járatnia a lányát, amire nem volt hajlandó, ezért az erre vonatkozó döntések ellen fellebbezéseket nyújtott be. Több alkalommal is kérte a gyermekek átmeneti nevelésének megszüntetését, de erre panasza benyújtásáig nem került sor. A panaszos véleménye szerint, családja megfelelő körülmények között él, rendelkeznek lakással, nem folytatnak „italozó életmódot” és megfelelően gondoskodtak a gyermekeikről. A családból történt kiemelés óta folyamatosan tartják a kapcsolatot a gyerekekkel, hétvégére gyakran hazaviszik őket. Segítséget és támogatást kért annak érdekében, hogy újra saját otthonában nevelhesse gyermekeit. Úgy érezte, hogy roma származásával is összefügg a hatóságok elutasító magatartása.

A beadványt tevő szerint a velük szemben folytatott méltánytalan eljárás oka cigány származásuk lehet. A panaszok tisztázása érdekében az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján vizsgálatot indítottunk.

Az üggyel kapcsolatban tájékoztatást kértünk az illetékes gyámhivataltól, a település jegyzőjétől, majd a regionális közigazgatási hivatal szociális és gyámhivatalától is.

 

 

Megállapítások, intézkedések:

Az eljárás hosszan elhúzódott tekintettel arra, hogy a panaszos a beadvány benyújtásával egyidejűleg az átmeneti nevelésbe vétel felülvizsgálatát kezdeményezte, majd az első fokú döntés ellen fellebbezést nyújtott be. A regionális államigazgatási hivatal szociális és gyámhivatala a fellebbezés alapján a városi gyámhivatal határozatát megsemmisítette, és az elsőfokú gyámhivatalt új eljárás lefolytatására utasította. Amíg a panaszos a rendelkezésére álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket nem merítette ki, nem folytattuk a vizsgálatot az ügyben. Az adatgyűjtés során azonban az ügy minden szereplőjével egyeztettünk, s végül, részben sikeres közvetői tevékenységünk eredményeként a gyermekek átmeneti nevelésbe vételét megszüntették, a határozat szerint ugyanis a panaszos és felesége ismételten képessé vált gyermekei saját családjában történő nevelésére.

Végezetül azt kértük a gyámhivataltól, hogy a család helyzetét továbbra is kísérjék figyelemmel, és a gyermekjóléti szolgálat szakszerű közreműködésével nyújtsanak segítséget a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, esetleges újabb veszélyeztetettségük megelőzése, illetve megszüntetése érdekében. Azt is kértük, hogy a gyámhivatal szükség szerint a család és a helyi vezetők, intézmények közötti konfliktusok megelőzésében és kezelésében is vállaljon szerepet.