A NEK-139/2010. számú ügy

Jogszabály véleményezés

                                                                       

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

Az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről szóló előterjesztéssel kapcsolatos állásfoglalás kérése, minden kisebbség érintett az ügyben.

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium koordinációs szakállamtitkára az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatása igénybevételének rendjéről szóló előterjesztéssel kapcsolatban kérte állásfoglalásunkat.

Megállapítások, intézkedések:

Az előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatban kisebbségi jogi szempontból az alábbi észrevételt tettük. 2010. február 1-jén hoztuk nyilvánosságra a kisebbségi kulturális jogok érvényesülése tárgyában folytatott vizsgálatunk megállapításait. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium rendelkezésére állt az a jelentés, amelyben kifogásoltuk az előadó-művészeti szervezetek finanszírozási rendszerének egyes kérdéseit, különös figyelemmel a nyilvántartásba vétel szabályaira. Álláspontunk kifejtése időpontjában nem volt olyan kisebbségi zenekar vagy énekkar, amelyet a kiszámítható támogatást jelentő I. kategóriába soroltak volna. A magyar zenei kultúrát és a cigányzenei hagyományokat világszerte népszerűsítő 100 Tagú Cigányzenekar nem tudta regisztráltatni magát, ezért inkább visszavonta a kérelmét, a Rajkó Művészegyüttest pedig a II. kategóriába sorolták be. Ettől függetlenül – elvi jelentősége miatt – fontosnak tartottuk, hogy érdemi észrevételt tegyünk az előterjesztéshez. A véleményezésre megküldött miniszteri rendelet szerinti támogatás pénzügyi alapja a 2010. évi költségvetési törvény 7. számú mellékletében meghatározott előirányzat. Ezt a költségvetési törvény a „helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott” előadó-művészeti szervezetek támogatásaként nevesíti. Ennek megfelelően az előterjesztés is az I. kategóriába sorolt zenekarokat fenntartó vagy támogató helyi önkormányzatokról rendelkezik. Ezzel szemben az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja értelmében egy zenekar vagy énekkar I. kategóriába történő besorolásának egyik alapvető feltétele, hogy önkormányzati költségvetési szervként működjön vagy önkormányzattal kötött, az e törvény szerinti központi költségvetési támogatás igénybevételének időtartama alatt hatályos közszolgáltatási szerződéssel rendelkezzék. Ugyanezen törvény 3. §-a értelmében önkormányzat alatt nem csak a helyi, hanem a települési és területi kisebbségi önkormányzatokat is érteni kell. A jogalkotónak tehát a jövőben úgy indokolt meghatároznia a támogatás feltételeit, hogy a kisebbségi önkormányzattal közszolgálati szerződést kötött (kisebbségi önkormányzati fenntartású) zenekarok és énekkarok ne kerüljenek hátrányosabb helyzetbe a helyi önkormányzati támogatással működő előadó-művészeti szervezetekhez képest. Ennek természetesen akkor lehet gyakorlati jelentősége, ha – amint arra a vizsgálati jelentésben javaslatot is tettünk – a besorolás feltételeit úgy módosítják, hogy azoknak a kisebbségi zenekarok és énekkarok is meg tudjanak felelni.