A NEK–125/2010. számú panaszügy

gyermekvédelmi ügy

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség:

Otthonteremtési támogatás megállapításával kapcsolatos panasz, a beadványozó cigány származású.

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

Egy állami gondoskodásból kikerült fiatal fordult hozzánk az otthonteremtési támogatásával összefüggő problémái miatt. Lakásvásárláshoz szerette volna igénybe venni a támogatást, az erről szóló határozatot azonban elveszítette. A panaszos szerint az ügyben eljáró gyámhivatal többszöri megkeresés ellenére sem adta ki a határozat másolatát. A lakóhelye szerint illetékes gyámhivatal pedig többször is elhalasztotta a döntést. A panaszos azt is kifogásolta, hogy alacsonyabb összegű otthonteremtési támogatásban kívánják részesíteni, mint amit korábban megállapítottak. Tekintettel arra, hogy a panaszos nem hivatkozott a származásával kapcsolatos hátrányos megkülönböztetésre, a kisebbségi jogok sérelmével összefüggésben nem indítottam vizsgálatot. 

Tekintettel arra, hogy a beadvány egy állami gondoskodásból kikerült fiatal érdekeit érintette, és a panasszal kapcsolatban felmerült a jogbiztonsághoz és a szociális biztonsághoz fűződő alapjogok sérelmének gyanúja, soron kívüli tájékoztatást és intézkedést kértünk a két gyámhivataltól az otthonteremtési támogatással kapcsolatban.

 

Megállapítások, intézkedések:

A válaszlevelek és a megküldött dokumentumok alapján megállapítható volt, hogy az otthonteremtési támogatást a jogszabályoknak megfelelően állapították meg. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 26. § (1) bekezdése szerint az otthonteremtési támogatás mértékét a folyamatos nevelésben eltöltött évek és a jogosult készpénz és ingatlan vagyonának együttes értéke alapján úgy kell megállapítani, hogy a vagyonnal rendelkező jogosult esetén a vagyonnal együtt érje el a négy évnél rövidebb időtartamú nevelésbe vételnél az otthonteremtési támogatás megállapítása idején érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyvenszeresét. A Gyvt. 25. § (3) bekezdése szerint a készpénz vagyonba a fiatal felnőtt árvaellátásából és keresményéből származó megtakarítását nem lehet beszámítani. Ennek megfelelően az ingatlan és készpénz vagyonából levonásra került az árvaellátás összege.

A korábbi határozat tehát, amelyre a panaszos hivatkozott, nem az otthonteremtési támogatásra vonatkozott, hanem arra, hogy nagykorúvá válásakor mekkora vagyonnal rendelkezett, amely összeget az árvaellátás kivételével le kellett vonni az otthonteremtési támogatás összegéből. Vizsgálatunk végén megállapítottuk, hogy a panaszos nagykorúvá válásakor nem kapott megfelelő tájékoztatást és pontos felkészítést a vagyona megállapításáráról szóló határozatról és az otthonteremtési támogatás igénylésének és kiszámításának módjáról. E problémákra felhívtuk a gyámhivatal figyelmét is.

Időközben a panaszos elfogadta az otthonteremtési támogatást, az illetékes gyámhivatal válaszlevelében már azt írta, hogy a megállapított összeg kiutalása folyamatban van.

Tájékoztattuk a panaszost arról is, hogy a lakcíme szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgálattól kirendelt utógondozó segítséget nyújt az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulásához a támogatással való elszámolásig.