A NEK-106/2010. számú panaszügy

Foglalkoztatással kapcsolatos panasz

                                                                       

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

 

 

Foglalkoztatási diszkriminációval kapcsolatos panasz, a beadványtevő cigány származású.

 

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

 

 

A beadványtevő azzal a panasszal fordult hozzánk, hogy cigány származása miatt (valamint újságírói tevékenysége okán) hátrányos megkülönböztetésben részesült: egy, a lakóhelye szerinti településen szociális gondozást nyújtó szervezet, amely korábban foglalkoztatni kívánta őt – feltételezése szerint a község polgármesterének közbelépésére – közvetlenül a munka felvétele előtt mégis eltekintett az alkalmazásától.

A panasz alapján – figyelemmel az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) 17. § (1) bekezdésében foglaltakra – vizsgálatot indítottunk. Megkerestük többek között a település polgármesterét, aki válaszában tájékoztatást nyújtott az ügy egyes körülményeiről.

A vizsgálat során ugyanakkor tudomást szereztünk arról, hogy párhuzamosan ugyanebben az ügyben az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: Hatóság) előtt is elindult egy eljárás, amelynek keretében nem sokkal később tárgyalás tartására került sor. Ezért a Hatósággal történt egyeztetést követően a rendelkezésünkre álló iratokat – ezek között a polgármesteri tájékoztatást is – megküldtük a Hatóság részére és ezzel egyidejűleg eljárásunkat felfüggesztettük. A Hatóság által folytatott vizsgálat állásáról azonban ezt követően is többször egyeztettünk a szerv munkatársaival.

 

 

Megállapítások, intézkedések:

 

 

A panasz alapján indított vizsgálatot a Hatóság azonos ügyben folytatott eljárásának befejezéséről küldött értesítését követően megszüntettük. A szerv vezetője ugyanis arról tájékoztatott minket, hogy a Hatóság közigazgatási hatósági eljárása során hozott határozatában az egyenlő bánásmód követelményének megsértését megállapította és szankciót alkalmazott az ügyben. A határozat szerint az eljárás alá vont szervezet a panaszossal szemben az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8. § j) pontjában foglalt „más véleménnyel” – mint ún. védett tulajdonsággal – összefüggésben alkalmazott hátrányos megkülönböztetést.