A NEK-105/2010. számú panaszügy

Szociális panasz

                                                                       

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

A panasz lakhatással kapcsolatos.

A panaszos roma származású.

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

A panaszos súlyos lakhatási nehézségei megoldásához kérte segítségünket. Férjével és négy gyermekével nagyon rossz körülmények között éltek, a lakásnak nem voltak nyílászárói és elszaporodtak a patkányok. A panaszosnak és férjének is rossz volt az egészségi állapota. Szerettek volna másik lakásba költözni, azonban az önkormányzat nem segített nekik a lakáscserében.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a település polgármesterét.

Megállapítások, intézkedések:

A beadványhoz mellékelt védőnői környezettanulmány szerint a lakás komfortfokozata nem felelt meg a kiskorú gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésének.

A polgármester tájékoztatása szerint a panaszos 2009 januárjában lakásigénylést nyújtott be az önkormányzathoz, azonban a lakásbizottság nem tudott javaslatot tenni a panaszos lakhatási problémájának megoldására. A panaszos ezért a bizottság döntése ellen észrevételt nyújtott be. A kérelmet a bizottság 2009 júniusában ismételten megtárgyalta és határozatával felkérte az ÁNTSZ-t szakvélemény készítésére annak megállapítása céljából, hogy a lakás egészségügyi szempontból a lakhatási feltételeknek megfelel-e. Az ÁNTSZ szakvéleményében jelezte, hogy a lakás egészségügyi szempontból nem megfelelő. Ennek ismeretében a lakásbizottság 2009 augusztusában újratárgyalta az ügyet és arról határozott, hogy felkérik a helyi vagyongazdálkodási céget, vizsgálja meg, hogyan oldható meg a panaszos lakásának meleg folyóvízzel és vízöblítéses illemhellyel való ellátása. A bizottság emellett felkérte a városüzemeltetési osztályt, hogy az épület környékén fokozottabban gondoskodjanak a takarításról. A polgármester következő levelében azonban már azt a tájékoztatást adta, hogy az ingatlan komfortosságának növelése aránytalan költségekkel járna, a felújítást az épület adottságai egyébként sem teszik lehetővé, ezért rövid távon az épület szanálásával kell számolni. Mindezekre tekintettel a lakásbizottság a család számára egy másik lakást adott bérbe egy éves határozott időre.