A NEK-81/2010. számú panaszügy

Rendőrséggel kapcsolatos panasz

                                                                       

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

A panasz tárgya egy bűncselekmény sértettjével kapcsolatos rendőri intézkedés és az ez alapján indult eljárás.

A panaszos roma származású.

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

A beadványozó a városi rendőrkapitányság eljárását sérelmezte. A panaszost 2008 augusztusában két község közötti útszakaszon általa ismert személyek kirabolták és súlyosan bántalmazták. Miután telefonon értesítette a rendőrséget, két motoros rendőr érkezett ki a helyszínre, akik igazoltatták a sértettet és fiát. A sérült panaszos azt kérte a járőröktől, hogy hívjanak részére taxit, vagy mentőt, hogy orvosi ellátás érdekében eljuthasson a 4 km-re lévő városba, a rendőrök azonban nem tettek eleget a kérésnek, csak megmutatták a helyes irányt. A panaszos ezért súlyos sérülései ellenére kénytelen volt gyalog elmenni a városig.

Megállapítások, intézkedések:

A sérelmes intézkedés ellen a beadványozó panasszal fordult a városi rendőrkapitányság vezetőjéhez, azonban azt – arra való hivatkozással, hogy a járőrök törvényesen és szakszerűen jártak el – elutasították, ugyanakkor a rendőrfőkapitány felhívta az intézkedő rendőrök figyelmét arra, hogy hasonló esetekben empatikusabban járjanak el és a tőlük elvárható segítséget a hozzájuk forduló állampolgároknak adják meg.

Mivel az intézkedéssel nem értettünk egyet, a beadványban foglaltak alapján megkereséssel fordultunk a megyei főügyészség vezetőjéhez és vizsgálatra kértük fel. A megyei főügyész megkeresésünket kivizsgálás céljából megküldte a megyei rendőr-főkapitányság vezetőjének. Tekintettel arra, hogy a megyei rendőrfőkapitány válaszában megerősítette a városi rendőrkapitányság döntését, megkereséssel fordultunk a Legfőbb Ügyészhez. Az ügyészség óvást nyújtott be a sérelmes határozat ellen, melyben a határozat törvénysértő voltának megállapítását indítványozta. Erre tekintettel megkereséssel fordultunk az Országos Rendőr-főkapitányhoz, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövőben ilyen mulasztás ne fordulhasson elő. A rendőr-főkapitány válaszában biztosított arról, hogy a megfelelő intézkedéseket megtette.

Mivel a panaszos időközben a sérelmes rendőri intézkedés miatt kártérítési eljárást indított, a továbbiakban nem volt hatáskörünk az ügyben eljárni. A panaszost kérésére tájékoztattuk az Emberi Jogok Európai Bíróságán indítható eljárás lehetőségéről, valamint az ingyenes jogi képviseletet nyújtó Magyar Helsinki Bizottság elérhetőségéről.