A NEK-21/2010. számú panaszügy

Büntetés-végrehajtással kapcsolatos panasz

                                                                       

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

A panasz büntetés-végrehajtási intézetből való szabadulással kapcsolatos.

A beadványozó roma származású.

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

A panaszos azért fordult hozzánk, mert a büntetés-végrehajtási intézetben töltött hosszú idejű szabadságvesztés-büntetése során, a szabadulás utáni várható életkörülményeit teljesen kilátástalannak érezte.

Megállapítások, intézkedések:

A panaszosnak tájékoztatást nyújtottunk azzal kapcsolatban, hogy szabadulása után milyen segítő szervezetekhez fordulhat életkörülményei rendezése érdekében. Ennek keretében felhívtuk a figyelmét a szabaduló elítéltek intézményes utógondozását az igazságügyi hivatalok szervezeti keretei között végző hivatásos pártfogók tevékenységére, a büntetés-végrehajtásból szabadulók utógondozását és civil támogatói rendszerét működtető Váltó-sáv Alapítványra és a Magyarországi Református Egyház Börtönmissziójára.