A NEK-315/2010. számú panaszügy

Kisebbségi kulturális jogokkal kapcsolatos panasz

                                                                       

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

 

Az ARCUSFEST nemzetiségi színházi találkozó finanszírozásával kapcsolatos panasz, minden kisebbség érintett az ügyben.

 

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

 

Még a kisebbségi kulturális jogok érvényesülésének vizsgálatáról szóló, 2010 januárjában elkészült jelentésben szóltunk az ARCUSFEST nemzetiségi színházi találkozó kiemelkedő jelentőségéről. A 2010. évben azonban finanszírozási nehézségek miatt az ARCUSFEST a hagyományos februári időpontban már nem volt megtartható. Azt javasoltuk ezért, hogy a pénzügyi háttér áttekintése érdekében kezdődjenek soron kívüli egyeztetések az érintett kormányzati szervek és a fesztivál szervezői között.

A korábbi ARCUSFEST rendezvények programigazgatója, valamint a Cervinus Teatrum vezetői ezt követően egy beadványban jelezték felénk, hogy kidolgoztak egy koncepciót annak érdekében, hogy ezt a rangos fesztivált 2010-ben is méltó körülmények között meg lehessen tartani – a finanszírozást többek között állami támogatásból kívánták megoldani – melyről egyeztettek a nemzetiségi színházak vezetőivel is. Abban kérték segítségünket, hogy hívjuk fel a kultúráért felelős miniszter figyelmét a találkozó addig elért kiemelkedő eredményeire és rendkívüli jelentőségére.

 

 

Megállapítások, intézkedések:

 

A rendezvény részünkre átadott koncepciója összhangban volt azzal a javaslatunkkal, hogy kormányzati intézkedést kértünk a nemzetiségi színházi találkozó 2010. évi megrendezése érdekében. Kiemelendő, hogy a szervezők által a finanszírozás vonatkozásában megjelölt, az ARCUSFEST megtartásához szükséges összeg elenyésző töredéke volt annak, amelyet az állam a nem nemzetiségi színjátszás támogatására költött 2010-ben. A kívánt támogatás lényegesen kisebb annál az állami dotációnál is, amelyet a hasonlóan magas színvonalú, nem nemzetiségi színházi találkozók megrendezéséhez biztosítanak. Felkértük ezért dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter urat, hogy soron kívül tekintse át, milyen állami támogatással lehet elősegíteni a 2010. évi ARCUSFEST rendezvény színvonalas megtartását. A miniszter válaszában kifejtette, hogy saját keretéből nem volt lehetősége a rendezvényt támogatni. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a Kulturális Alap Kiemelt Kulturális Események Kollégiumának pályázata és a Kiemelt Művészeti Célok OKM pályázata még nem zárultak le, és reményét fejezte ki, hogy az ARCUSFEST a fenti pályázati lehetőségek kihasználásával elnyeri a zavartalan megvalósításhoz szükséges forrást.

Ebben a helyzetben annyit tehettünk, hogy egy sajtóközleményben hívtuk fel a nyilvánosság figyelmét a nemzetiségi színjátszás válságos pénzügyi helyzetére, és szóltunk az ARCUSFEST megrendezésének szükségességéről is.

A találkozót végül 2010 novemberében Szarvason tartották meg szűk költségvetéssel és emiatt a korábbi évekhez képest lényegesen kevesebb programmal.