A NEK-622/2010. számú panaszügy

Kisebbségi önkormányzati üggyel kapcsolatos panasz

                                                                       

 

A panasz tárgya, az érintett kisebbségi közösség: 

Kisebbségi önkormányzat helyiséghasználatával kapcsolatos panasz, a cigány kisebbség érintett az ügyben.

A panasz tartalma és a vizsgálat menete:

Egy települési kisebbségi önkormányzat elnöke 2010 júliusában azzal a panasszal fordult hozzánk, hogy a község helyi önkormányzata nem tesz eleget a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Nektv.) 27. §-ában foglalt kötelezettségének, nem biztosítja a kisebbségi önkormányzat számára a testületi működéshez igazodó helyiséghasználatot. Leírta, hogy korábban – a képviselőtestület határozata alapján – együttműködési megállapodás jött létre a helyi és a települési kisebbségi önkormányzat között, melyben rögzítették a helyiséghasználat biztosításának részleteit. 2010 áprilisáig a kisebbségi önkormányzat ennek megfelelően gyakorolta e jogosultságát, ekkor azonban a beadványtevő állítása és a mellékelt iratok tanúsága szerint a település polgármestere egyoldalú döntésével – a testületi határozatot „felülbírálva” – megtiltotta a korábban rendelkezésükre bocsátott helyiség további használatát. A panasz kapcsán az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) 17.§-a alapján eljárást indítottunk, melynek során megkerestük a település polgármesterét és tájékoztatását kértük az ügyben.

Megállapítások, intézkedések:

A polgármester válaszleveléből az tűnt ki, hogy a panaszban foglaltak megfelelnek a valóságnak. Ezért tájékoztattuk polgármestert, hogy a Nektv. 27. §-a értelmében a helyi önkormányzat feladata, hogy a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítsa a testületi működésének feltételeit. A végrehajtásról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni. A testületi működés feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön értendő különösen többek között a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása. (Ennek kapcsán kiemelendő, hogy ezt a kötelezettségét a helyi önkormányzat nem köteles külön irodahelyiség rendelkezésre bocsátása útján teljesíteni, eleget tehet az előírásnak pusztán egy helyiség meghatározott időszakokra való átengedésével is.)

Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a település polgármestere nem bírálhatja felül jogszerűen a képviselőtestület valamely határozatát, az ennek figyelmen kívül hagyásával hozott döntés törvénysértő. Mindezekre tekintettel a visszás helyzet megszüntetésének érdekében az Obtv. 21. § alapján kezdeményeztük, hogy a település önkormányzatának képviselő-testülete soron kívül tárgyaljon a cigány kisebbségi önkormányzat helyiséghasználatának ügyéről – a tárgyalásra hívják meg a cigány kisebbségi önkormányzat elnökét – és tekintsék át a helyiséghasználat mielőbbi újbóli biztosításának lehetőségeit. A polgármestert arra kértük, hogy kezdeményezéseinket terjessze a képviselőtestület elé, valamint tájékoztasson a megtett, illetve tervezett intézkedésekről. A válaszadástól ő azonban elzárkózott.

Tekintettel arra, hogy a megkeresett szerv a fentiek értelmében megsértette mind a Nektv. 27. §-át, mind az Obtv. 21. §-át, megkerestük az ügyben az illetékes megyei kormányhivatal vezetőjét és arra kértük, hogy a kormányhivatal rendelkezésére álló eszközökkel legyen segítségünkre a panaszban foglaltak kapcsán kialakult visszás helyzet megszüntetésében.